Банкова сметка

Банкова сметка в BGN (български лева):

АТОЛ 88 ЕООД
Банка: Обединена българска банка АД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG74UBBS80021018139250

В брой в офисите на Изипей
АТОЛ 88 ЕООД
КИН: 2298675693

Данни на фирмата:

АТОЛ 88 ЕООД
ЕИК: 202217321
МОЛ: Иво Стоянов
Адрес: гр. Благоевград, ул. Трети Март № 21