Защита на лични данни

При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г.

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява набор от принципи и правила, гарантиращи правна сигурност за фирмите и защита на данните на гражданите.

Какви лични данни събираме и защо?

Данните, които събираме от всички потребители, използваме за създаване на резервации, закупуване на самолетни и автобусни билети, сключване на застраховки и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни.

Ние спазваме принципите на законосъобразност при обработката на Вашите лични данни, за конкретни и легитимни цели и ги обработваме по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност.