Общи Условия

Общи условия на „АТОЛ 88“ ЕООД за организирани туристически пътувания и тяхната продажба на крайни клиенти.

Уебсайтът www.atolholiday.com, представлява електронен каталог за продуктите и услугите които предлагаме. С влизането си в уебсайта потребителят се съгласява с условията за ползване.

Записването за пътуване се извършва от лице над 18г., което се счита за титуляр по резервацията и всяка следваща комуникация относно промени, анулации, плащания и др. ще бъде само с посоченото лице.

Титуляра представлява интересите на всички туристи, чиито имена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни, а също така за изпълнение на всички задължения по договора. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта и др./, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, както и с изискванията за валидност.

Туроператора се задължава да предостави в съответствие с общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от потребителя.

Всички плащания се извършват в съответната валута, в брой, срещу платежен документ или по банков път. Ако не е упоменато друго в офертата за конкретния туристически продукт или пакет, размерът на депозита е 30% /тридесет процента/ от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора, ако не е упоменат друг срок. Резервации, за които не е внесен депозит, се считат за невалидни. За резервации с начална дата на пътуването по-малко от 30 /тридесет/ дни, се внася пълната сума по резервацията. Окончателно плащане се извършва не по-късно от 30 дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго.

Възможно е уебсайтът да съдържа грешки, пропуски, неточности на данните и информацията, както и достъпът до него да прекъсва. Екипа ни не носи отговорност за коментари, мнения и публикации на посетители, клиенти или други лица. Единствената вярна и актуална информация може да получите на нашите телефони или в офиса на агенцията.

Туроператора си запазва правото да извършва промени по всяко време без предварително известие, които влизат в сила в момента на публикуването им в сайта.

В случай, че откриете информация публикувана на www.atolholiday.com, която е в нарушение на нечии права на интелектуална собственост, моля да се свържете с нас на посочените контакти, за да предприемем необходимите действия.